دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی خود تا روز یکشنبه مورخه 1402/10/24 بدهی مالی خود را از منوی امور مالی -> پرداخت الکترونیکی تسویه نمایید